Frequency response analysis in internal flows

L.X. Zhang, A.S. Tijsseling

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)39-49
  TijdschriftJournal of Hydrodynamics
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit