Frequency and time-domain analysis on performance of a production line operated by observer-based distributed control

B. Andrievsky, K. Starkov, A.Y. Pogromski

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Frequency and time-domain analysis on performance of a production line operated by observer-based distributed control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Computer Science

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology