Frequency-agile dual-frequency lidar for integrated coherent radar-lidar architectures

V. Vercesi, D. Onori, F. Laghezza, F. Scotti, A. Bogoni, M. Scaffardi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)1358-1361
Aantal pagina's4
TijdschriftOptics Letters
Volume40
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 apr 2015
Extern gepubliceerdJa

Trefwoorden

  • Lidar
  • Velocimetry

Citeer dit