Frequencies dominant in the perception of the pitch of complex sounds

R.J. Ritsma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  218 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)191-198
  TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit