Frequencies dominant in the perception of pitch of complex sounds

R.J. Ritsma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)5-10
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit