Free-surface viscous flow solution methods for ship hydrodynamics

J. Wackers, B. Koren, H.C. Raven, A. Ploeg, van der, A.R. Starke, G. Deng, P. Queutey, M. Visonneau, T. Hino, K. Ohashi

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  57 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Free-surface viscous flow solution methods for ship hydrodynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen