Free-floating protein barcode microstructures for single-cell western blotting

Burcu Gumuscu (Uitvinder), Amy Herr (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiPatent aanvraag

Originele taal-2Engels
OctrooinummerBK-BK-2018-125
IPCUSA
StatusE-publicatie vóór gedrukte publicatie - 2019

Citeer dit

Gumuscu, B., & Herr, A. (2019). IPC-nummer USA. Free-floating protein barcode microstructures for single-cell western blotting. (Octrooi Nr. BK-BK-2018-125).