Free algebras with an empty set of generators

W. Peremans

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Free algebras with an empty set of generators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde