Free algebras with an empty set of generators

W. Peremans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  This article also appeared in Indagationes mathematicae.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)565-570
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1956

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Free algebras with an empty set of generators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit