Framing, intentions, and trust-choice incompatibility

G.B. Keren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Framing, intentions, and trust-choice incompatibility'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Medicijnen en Levenswetenschappen