Fragments of The Complete City

B.E.J. Meulder, de, M.B.M. Dehaene

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelFascicles of an Incomplete Atlas.Lezing op International Ph.D. Seminar, U&U After the City, Leuven, 19-21 februari 2004
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit