Fragment-based Discovery of Protein-protein Interactions Stabilizers

Dario Valenti

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

145 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Ottmann, Christian, Promotor
  • Tzalis, Dimitrios, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning10 mrt. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5237-5
StatusGepubliceerd - 10 mrt. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit