Fracture toughness of hybrid organic-inorganic coatings

J. Malzbender, G. With, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fracture toughness of hybrid organic-inorganic coatings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science