Fracture toughness of hybrid organic-inorganic coatings

J. Malzbender, G. With, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Letter no abstract available
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1867-1868
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Materials Science Letters
Volume19
Nummer van het tijdschrift20
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fracture toughness of hybrid organic-inorganic coatings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit