Fractional viewing systems to reduce banding in lenticular based 3D display

O.H. Willemsen, S.T. Zwart, de, W.L. IJzerman

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    3 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fractional viewing systems to reduce banding in lenticular based 3D display'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen