Fractional flow reserve, maximum hyperemia, adenosine, and regadenoson

Nico H.J. Pijls, Lokien X. van Nunen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Not available.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)263-265
Aantal pagina's3
TijdschriftCardiovascular Revascularization Medicine
Volume16
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 2015

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fractional flow reserve, maximum hyperemia, adenosine, and regadenoson'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit