Fractional flow reserve in acute coronary syndromes

William F. Fearon, Bernard De Bruyne, Nico H.J. Pijls

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1192-1194
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the American College of Cardiology
Volume68
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 13 sep 2016

Citeer dit