Fractional flow reserve, coronary pressure wires, and drift

Nico H.J. Pijls, Bernard De Bruyne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1704-1706
Aantal pagina's3
TijdschriftCirculation Journal
Volume80
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 2016

Citeer dit