Fractional flow reserve and myocardial perfusion imaging in patients with angiographic multivessel coronary artery disease

N. Melikian, P. Bondt, de, P. Tonino, O. Winter, E. Wyffels, J. Bartunek, G.R. Heyndrickx, W.F. Fearon, N.H.J. Pijls, W. Wijns, B. Bruyne, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

215 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fractional flow reserve and myocardial perfusion imaging in patients with angiographic multivessel coronary artery disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry