Fractional cosine and sine transforms in relation to the fractional Fourier and Hartley transforms

T. Alieva, M.J. Bastiaans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The fractional cosine and sine transforms - closely related to the fractional Fourier transform, which is now actively used in optics and signal processing, and to the fractional Hartley transform - are introduced and their main properties and possible applications as elementary fractional transforms of causal signals are discussed.
Originele taal-2Engels
TitelProc. ISSPA 2003, the Seventh International Symposium on Signal Processing and its Applications, Paris, France
Plaats van productiePiscataway, NJ
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
Pagina's561-564
ISBN van geprinte versie0-7803-7947-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fractional cosine and sine transforms in relation to the fractional Fourier and Hartley transforms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit