Fractal parameters of individual soot particles determined using electron tomography: Implications for optical properties

Kouji Adachi, Serena H. Chung, Heiner Friedrich, Peter R. Buseck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

99 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fractal parameters of individual soot particles determined using electron tomography: Implications for optical properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Landbouw en Biologie

Aarde en milieuwetenschappen

Chemische stoffen