Fractal-like R5 assembly promote the condensation of silicic acid into silica particles

Levena Gascoigne (Corresponding author), Jose Rodrigo Magana, Dylan Luke Atkins, Christian C.M. Sproncken, Berta Gumi-Audenis, Sandra M.C. Schoenmakers, Deborah Wakeham, Erica J. Wanless, Ilja Karina Voets (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fractal-like R5 assembly promote the condensation of silicic acid into silica particles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen