Foutenverbetering op de compact disc

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)97-101
TijdschriftEuclides
Volume63
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit