Fouten in SAP-referentiemodel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

Onderzoek leert dat er in het SAP R/3-referentiemodel veel fouten zitten. Een zorgwekkende situatie, stellen de auteurs van dit artikel, omdat het model wordt gebruikt voor onder meer trainingsdoeleinden, systeemselectie en procesverbetering. Fouten in modellen leiden tot falende systemen.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-17
TijdschriftDe Automatisering Gids
Volume40
Nummer van het tijdschrift20
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fouten in SAP-referentiemodel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit