Fourier transform on the homogeneous space of 3D positions and orientations for exact solutions to linear PDEs

Remco Duits (Corresponding author), Erik J. Bekkers, Alexey Mashtakov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
39 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fourier transform on the homogeneous space of 3D positions and orientations for exact solutions to linear PDEs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen