Fourier law in a momentum-conserving chain

C. Giardinà, J. Kurchan

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  16 Citaten (Scopus)
  108 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijEurandom
  Aantal pagina's27
  StatusGepubliceerd - 2005

  Publicatie series

  NaamReport Eurandom
  Volume2005004
  ISSN van geprinte versie1389-2355

  Citeer dit