Fourier and Biot numbers and the accuracy of conduction modelling

J.L.M. Hensen, A. Nakhi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fourier and Biot numbers and the accuracy of conduction modelling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics

Material Science

Economics, Econometrics and Finance