Four-dimensional imaging of chromatin dynamics during the assembly of the interphase nucleus

E.M.M. Manders, A.E. Visser, A. Koppen, W.C. Leeuw, de, R. Liere, van, G.J. Brakenhoff, R. Driel, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)537-547
TijdschriftChromosome Research
Volume11
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit

Manders, E. M. M., Visser, A. E., Koppen, A., Leeuw, de, W. C., Liere, van, R., Brakenhoff, G. J., & Driel, van, R. (2003). Four-dimensional imaging of chromatin dynamics during the assembly of the interphase nucleus. Chromosome Research, 11(5), 537-547. https://doi.org/10.1023/A:1024995215340