Fotoniczne układy scalone – technologia przyszłości

R. Piramidowicz, S.T. Stopinski, P. Szczepanski

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelXI Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE’2013, Ryn, Poland, 16-20 April 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit