Foster synthetic self-assembly

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)24
Aantal pagina's1
TijdschriftNature
Volume469
Nummer van het tijdschrift7328
DOI's
StatusGepubliceerd - 6 jan 2011

Bibliografische nota

Note

Citeer dit