Forward recursion for Markov decision processes with skip-free-to-the-right transitions, part I : theory and algorithm

J. Wijngaard, Shaler Stidham

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikel

  13 Citaten (Scopus)
  127 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)295-308
  TijdschriftMathematics of Operations Research
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit