Forum on video games for mental health

Max V. Birk, Vero vanden Abeele, Greg Wadley, John Torous

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Forum on video games for mental health'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen