Forty years of statistics and operations research in The Netherlands

R. Doornbos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)65-72
TijdschriftStatistica Neerlandica
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit