Forstering cooperation in inland waterway networks : a gaming and simulation approach

A.W. Veenstra, J. Meijeren, van, J.M.A. Harmsen, A. Verbraeck

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Forstering cooperation in inland waterway networks : a gaming and simulation approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen