Formuleverkenner.nl; match tussen retailer en vastgoed

I.I. Janssen, J. Weerd, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

De vastgoedmarkt staat voor een grote uitdaging. Het draagvlak voor nieuwe winkelontwikkelingen neemt af: de Nederlandse Winkelmarkt raakt verzadigd. Projectontwikkelaars moeten het vooral hebben van herstructurering van verouderde wijkwinkelcentra of nieuwe - vaak risicovolle '- winkelconcepten op perifere locaties. De moeilijkheidsgraad van winkelvastgoed neemt toe. Ruimte wordt schaarser en er moet worden gelaveerd tussen strenge regelgeving, vierkante winkelmeters en uiteenlopende belangen van diverse partijen. Dit vraagt om nieuwe instrumenten. Zo is een goede afstemming op consument en winkelier belangrijk voor een duurzame (her)ontwikkeling van winkelvastgoed. Een inventarisatie van vestigingswensen biedt hiertoe een belangrijke stap. IN Retail ontwikkelt samen met de Technische Universiteit Eindhoven een online database met vestigingswensen van retailers: Formuleverkenner.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)27-29
Aantal pagina's3
TijdschriftVastgoedmarkt
Volume2007
Nummer van het tijdschriftseptember
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit