Formulations and processing of nanocrystalline TiO2 films for the different requirements of plastic, metal and glass dye solar cell applications

V. Zardetto, G. Angelis, De, L. Vesce, V. Caratto, C. Mazzuca, J. Gasiorowski, A. Reale, A. Carlo, Di, T.M. Brown

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Formulations and processing of nanocrystalline TiO2 films for the different requirements of plastic, metal and glass dye solar cell applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen