Forming tile shapes with simple robots

Robert Gmyr, Kristian Hinnenthal, Irina Kostitsyna, Fabian Kuhn, Dorian Rudolph, Christian Scheideler, Thim Strothmann

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Forming tile shapes with simple robots'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen