Formation of surface-peroxocompounds

J.H.C. Hooff, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

106 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schuit, George, Promotor
Datum van toekenning1 okt. 1968
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1968

Citeer dit