Formation of peroxo radicals on tin dioxide

J.H.C. Hooff, van, J.F. van Helden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
64 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)199-200
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Catalysis
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1967

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Formation of peroxo radicals on tin dioxide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit