Formation of nano-sized water droplets in a supersonic expansion flow

B. Prast, R.A. van Dam, J.F.H. Willems, M.E.H. Dongen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)s147-s148
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Aerosol Science
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit