Formation of molybdenum bromide nanowire deposits in halogen lamps

M. Rijswick, Van, R. Jeans, E.P.A.M. Bakkers, R. Devonshire

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Formation of molybdenum bromide nanowire deposits in halogen lamps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen