Formation of fermionic molecules via interisotope Feshbach resonances

E.G.M. Kempen, van, B. Marcelis, S.J.J.M.F. Kokkelmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
108 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Formation of fermionic molecules via interisotope Feshbach resonances'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie