Formation of enol ethers by alkylation of ketones

G.J. Heiszwolf, H. Kloosterziel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Formation of enol ethers by alkylation of ketones'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen