Formation of a time-varying signal representative of at least variations in a value based on pixel values

I. Kirenko (Uitvinder), V. Jeanne (Uitvinder), G. Haan, de (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Formation of a time-varying signal representative of at least variations in a value based on pixel values'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde