Formation and spectra of tri-methyl-cyclopentadienes

J.W. Haan, de

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

495 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Keulemans, A.I.M., Promotor
  • Kloosterziel, H., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning31 mei 1966
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit