Formalization and verification of event-driven process chains

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

412 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)639-650
TijdschriftInformation and Software Technology
Volume41
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit