Formal verification of SystemC^FL specifications using model checker SPIN

K.L. Man

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 5th WSEAS International Conference on Microelectronics, Nanoelectronics, Optoelectronics (MINO'06, Prague, Czech Republic, March 12-14, 2006)
Pagina's...-...
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit