Formal techniques for verification of complex real-time systems

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

239 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Stevens, M.P.J., Promotor
  • Baeten, Jos, Promotor
  • Voeten, Jeroen P.M., Co-Promotor
Datum van toekenning8 okt 2002
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1930-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit