Formal modelling of (de)pseudonymisation : a case study in health care privacy

M.G. Veeningen, B.M.M. Weger, de, N. Zannone

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Formal modelling of (de)pseudonymisation : a case study in health care privacy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science