Formal methods for networks on chips

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Titel5th International Conference on Application of Concurrency to System Design, ACSD 2005, 7 June 2005 through 9 June 2005, St. Malo
Pagina's188-189
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit